REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş.

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hizmeti; 22 Eylül 2003 tarihli ve 2003/64 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme programına dahil edilen ve yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14.02.2005 tarih ve 2005/26 sayılı kararı ile araç muayene istasyonları hizmetinin yürütülmesi amacı ile kurulan TüvTÜRK Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ye ihale edilmiş olup bu kamu hizmeti TüvTÜRK ve İş Ortakları tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda TüvTÜRK Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.’ nin bir iştiraki olan şirketimiz Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. arasında imzalanan Alt İşletim Sözleşmesi gereği Eskişehir, Sivrihisar, Kastamonu, Tosya, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Ereğli’deki TüvTÜRK Araç Muayene İstasyonları şirketimiz tarafından işletilmektedir.

Karabük İstasyonumuz 12.11.2008, Kastamonu ve Tosya istasyonumuz 30.12.2008, Zonguldak, Ereğli, Bartın, Eskişehir ve Sivrihisar İstasyonlarımız ise 31.12.2008 tarihinde hizmete açılmıştır.

İşletmeye açıldığı günden itibaren 5 il ve 3 ilçedeki toplam 8 sabit istasyon ve ayrıca bu illerdeki diğer ilçelerde 5 mobil (seyyar) araç muayene istasyonu ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından öngörülen program dahilinde hizmet verilmektedir. İstasyonlarımızda 135 kişi istihdam edilmekte olup artan araç sayılarına paralel olarak personel sayılarımız artmaktadır.

İstasyonlarımızda 2009 yılı içerisinde Egzoz Emisyon Ölçümü hizmeti de verilmeye başlanmıştır.

Muayene İstasyonlarında bekleme sürelerinin azaltılması amacı ile büyük iller başta olmak üzere yoğun olan istasyonlarda 2009 yılı başından itibaren Randevulu Araç Muayene Hizmeti verilmeye başlanmıştır.  Eskişehir, Sivrihisar, Kastamonu, Tosya, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kdz. Ereğli istasyonlarımızda ve 5 ildeki merkez istasyona bağlı mobil istasyonlarımızda da randevulu araç muayene hizmeti verilmektedir.

İstasyonlarımız işletmeye açıldığı günden 31.12.2022 tarihine kadar 4.872.417 periyodik araç muayenesi ve 884.702 Egzoz Muayenesi gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında 432.000 civarında periyodik muayene ve 80.000 civarında da Egzoz Emisyon Muayenesi yapılması hedeflenmiştir.

Türkiye genelinde 210 sabit istasyon, 74 mobil (gezici) istasyon, 5 motosiklet muayene istasyonu ve 14 gezici Traktör Muayene Aracı ile verilmekte olan hizmette standardın sağlanması amacı ile istasyonlar TüvTURK, TÜRKAK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.

İşletmekte olduğumuz İstasyonlarda araç muayene hizmeti başarı ile yürütülmektedir.

TÜVTÜRK ESKİŞEHİR ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

TÜVTÜRK SİVRİHİSAR ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

TÜVTÜRK KASTAMONU ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

TÜVTÜRK TOSYA ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

TÜVTÜRK ZONGULDAK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

TÜVTÜRK KDZ. EREĞLİ ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

TÜVTÜRK KARABÜK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU

TÜVTÜRK BARTIN ARAÇ MUAYENE İSTASYONU