Dünyamız her geçen gün içindeki güzellikleri ve canlılarıyla birlikte kirleniyor, tükeniyor. Tüketimi yaşam için gerekli gören insanoğlu aslında farkında olmadan yaşamını tüketiyor. Besin kaynağımız toprak, içtiğimiz su, soluduğumuz hava kirlendikçe sağlığımız tehdit altında kalıyor. Dolayısıyla küreselleşme ve sanayileşmenin yarattığı çevre kirliliği yakın gelecekte dünyamızı yaşanamaz hale getirecektir.

Üretilen ürünlerin, üretim aşaması dışındaki her türlü faaliyetinden lojistik alanı sorumludur. Üretimlerin endüstriyel atık veya C02 emisyonu dışında her adımda çevreyi kirleten unsur lojistik faaliyettir. Çevre kirlenmesinin kontrolü için lojistik hizmetlerinin de denetlenmesi gerekmektedir. Bu soruna çözüm olarak Yeşil Lojistik adımları atılmaktadır.

Yeşil Lojistik; lojistik faaliyetlerinin, çevreye en az zarar verecek şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm işlemlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır.

Kurulu
Güç

Panel
Sayısı

Toplam Enerji Üretimi
(kWh)


34.5 MWp


+90.000


108.863.461 kWh

Ekim Ayı
Üretim

Engellenen Karbon Salımına
Karşılık Gelen Ağaç Sayısı

Yıllık Engellenen
Sera Gazı Salımı


2.967.812 kWh/Ay


88.628


36.426 (Ton)

*Ekim Ayı Üretim 2023