REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;


Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, her türlü tüzel veya hakiki şâhsa bağış yapabilir. Yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.