implant dis fiyatlari1xbet mobil

‘Yatırımlarımız devam edecek’

Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rasih Boztepe, lojistik alanında verdikleri hizmetler hakkında Hizmetix okurlarına bilgi verdi.

terminal elleçleme hizmetleri, forwarding, gümrükleme, iş makinası, forklift, elleçleme ekipmanı temini ve kiralanması, müşteriye özel depo ve araç filo temini, bilgi teknolo- jileri, yazılım alt yapı desteği, kroyojenik, sıkıştırılmış ve diğer tehlikeli madde yakıt türlerinin taşımacılığı, lojistik faaliyetlerde yinelenebilir enerji kullanımı ve karbon sa- lınımını azaltan yeşil lojistik uygulamaları müşterilerin kendi mallarını elektronik or- tamda izleme imkanı, stok takibi stok hare- ketlerinin izlenmesinde müşterilere RF-ID, barcode sistemli depo yönetimi sistemi alt yapılı depo hizmetlerinin verilmesi, demir- yolu üst yapı ekipmanları ve istasyonları- mızla multimodel taşıma çözümlerinin su- nulması gibi vermiş olduğumuz hizmetleri özetleyebiliriz.

Reysaş Lojistik için 2014 nasıl bir yıl oldu? 2015 yılı sektörel yılı beklentileri- nizi ve hede erinizi neler oluşturuyor? Özelliklerde son 10 yıldır devam eden depo yatırımlarımız son 5 yılda artarak devam etti. Bunlara ilave olarak demiryolunda üstyapı ekipmanları, vagon, istasyon ve özellikle de yeşil lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan depolarımızın çatılarımızda güneş enerjisinden elektrik üretimi ve doğal gazın ağır ticari vasıtalarda kullanımı ile ilgili yatı-

rımlarımız devam etti. Depo çatısında güneş panelleri ile elektrik üretimi yapan Türkiye de çatı üzerinde kurulmuş ilk ve en büyük GES tesisini hizmete alan firmasıyız. Depo sayımızın fazlalığı ve depo yatırımlarımızın devam etmesi sebebi ile 2015 ve takip eden yıllarda bu güneş enerjisi yatırımlarımız da devam edecek. Bu şekilde katkı değeri yaratan, verimlilik artışı sağlayan, karbon salınımını azaltan uygulamalarda yatırımla- rımız devam ettirmeyi planlıyoruz. Hilton Otelleri işletimi için iki hotel ve farklı lokas- yonlarda depo inşaatlarımız devam etmek- tedir. Önümüzdeki 5 yıllık süreç de kapalı depo alanımızı 1 milyon metreye çıkarma hedefimiz bulunuyor.

Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe bu yıl 5. kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödül- leri yarışmasında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Şirketi “Demiryolu Taşımacılığı” dalında ödüle hak kazandı. 2014 Lojis- tik Ödülleri Töreni Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın gerçekleşti- rildiği İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM), 20 Kasım 2014 Perşembe günü düzen- lenen törende Demiryolu Taşımacılığı ödülü Reysaş Yön.Kur. Bşk.Yrd. Rasih Boztepe’ye verildi.

Reysaş Lojistik’in hizmet çözümleri hak- kında bilgi verebilir misiniz? (Depolama, karayolu taşıma, demiryolu taşımacılığı, otomotiv lojistiği)

Reysaş Lojistik; 1990 yılında araç taşımacılığı ile başladığı lojistik sektöründe kısa zaman- da büyüyüp araç taşımacılığı, otomotiv milk-run ve otomotiv üretim bandı besle- mesi, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, akarya- kıt, uçak yakıtı, LNG, LPG, CNG, madeni yağ taşımacılığı, FMCG soğuk zincir dağıtımı, gıda taşımacılığı, konteyner ve tank kontey- ner taşımacılığı, sigara, alkollü ve alkolsüz içecek dağıtımı, uluslar arası ve yurtiçi de- miryolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, gümrüklü/gümrüksüz depolama hizmetleri ile ek servisleri vermeye başladı. Çeşitli sek- törlerde; depolama, taşıma, soğuk zincir da- ğıtım, denizyolu-demiryolu-karayolu mul- timodel taşıma kombinasyonları, otomotiv sektöründe araç taşımaya ilaveten depola- ma, üretim bandı besleme, milkrun, CKD, PDI, montaj hattı besleme, her türlü depo ve