implant dis fiyatlari1xbet mobil

Türkeye’yi lojistik üs haline getirecek master planına ihtiyaç var

Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rasih Boztepe'nin 2015 yılı değerlendirmesini haberin devamında bulabilirsiniz.

“Bugün lojistik; dünya çapında sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin olmaz ise olmaz bir parçası haline gelmiştir. Küresel üretimin büyümesi ve şehirleşmenin hızı, lojistiğe daha fazla yatırım yapılmasını ve kapasitesinin artırılmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde multimodal ve intermodal taşımacılığı geliştirecek, tedarik zinciri yönetiminde optimizasyonu sağlayacak, ülkemizi uluslararası ticarette tercih edilir bölgesel bir lojistik üs haline getirecek lojistik master planları

hazırlanmalıdır. Özellikle demiryolu ağırlıklı multimodal ve intermodal taşımacılığın geliştirilmesi için demiryolu altyapısında modernizasyon ve yatırıma ihtiyaç vardır. Bu konuda yatırım yapan özel sektör firmaları ek teşvikler ile desteklenmelidir. Lojistikte strateji ve kurumsal yapılanma modeli oluşturulmalı , yurt genelinde lojistik üst merkezlerinin sayıları artırılmalı, bu konuda eğitimli iş gücüne önem verilmeli , lojistik konulu eğitim kurumlarının sayısı artırılmalı ve eğitim kurumları ile sektör firmalarının birlikte projeler geliştirmesi teşvik edilmelidir. Bunun yanında dışa bağımlı ekonomimizde kur, faiz ve ekonomik büyüme kıskaçları arasında özel sektörde yatırım kararları alınırken bu durumun yarattığı belirsizlik ortamı da özel sektörün daha çekingen davranmasına neden olmaktadır. Tehlikeli Madde taşımacılığında ADR yönetmeliğinin devreye girmesi bu kapsamda kullanılan araç , üstyapı ve ekipmanların ADR uygunluk belgeleri almaları bunları verecek kurum alt yapı ve sayılarındaki yetersizlik, sürücülerin SRC 5 belgelendirmelerinde yine kurum sayı ve alt yapının yetersizliği, eğitim kurs tarihlerinde 2-3 aylık sıralar olması uygulamada ve geçiş sürecinde kaos yaşanacağının göstergesi olmaktadır. 2 bin civarında şirket sayısı, 80 milyar dolar iş hacmi ile lojistik sektörü 2014 yılında özellikle komşu ülkelerdeki karışıklık ve siyasi belirsizlikler sebebi ile sıkıntılı dönemler yaşamıştır. Özellikle birçok sektörde iş hacminin düşmesi, ekonominin sıkıştığı dönemlerde her zaman olduğu gibi, müşterilerden gelen daha yoğun bir maliyet düşürme baskısıyla karşı karşıya kalan lojistik firmaları, aynı zamanda oluşun yoğun rekabet dolayısıyla fiyatlar dip noktaya hatta maliyetlerin altına gelmiştir. Bu sebep ile artık maliyetleri karşılayamayan işlerden firmalar çekilmek durumunda kalmışlardır. 2015 yılında sektörel büyüme beklentileri çift haneli iken artık bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmemektedir. Türkiye’nin lojistikteki konumunu gösteren güncel bir rapor olan Dünya Bankası tarafından iki yılda bir yayınlanan ‘Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy’ isimli raporuna baktığımızda Türkiye, 2014 Dünya Lojistik Ligi’nde 160 ülke içinde 30’uncu sırada yer bulmuştur. Rapora göre, Lojistik Performans Endeksi’nde ilk 10 sırayı Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Singapur, İsveç, Norveç, Lüksemburg, ABD ve Japonya almıştır. 2015 yılı ve sonrasında son yıllarda ağırlık verdiğimiz depo, demiryolu, Hilton otel inşaatlarında devam eden yatırımlarımızı tamamlayıp, yine benzer konularda ek yatırım planlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte kapalı depo alanımızı 1 milyon metreye çıkarma hedefimiz bulunmaktadır. Demiryolunda üstyapı ekipmanları, vagon, istasyon ve özellikle de yeşil lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan depolarımızın çatılarımızda güneş enerjisinden elektrik üretimi ve doğal gazın ağır ticari vasıtalarda kullanımı ile ilgili yatırımlarımız devam edecektir. Depo çatısında güneş panelleri ile elektrik üretimi yapan Türkiye’nin çatı üzerinde kurulmuş ilk ve en büyük GES tesisini devreye aldık. İzmir Torbalı’daki depomuzun 14.500 metrekarelik çatı alanı üzerinde 850 kWp kurulu güce sahip olan, bu tesis yıllık 1 milyon 525 bin kWh/yıl elektrik üretimi yapmakta ve yılda 830 ton karbon salınımını

azaltmaktadır. Depo sayımızın fazlalığı, çatı alanlarının büyüklüğü ve depo yatırımlarımızın devam etmesi sebebi ile 2015 ve takip eden yıllarda bu güneş enerjisi yatırımlarımız da devam edecektir. Bu şekilde katkı değeri yaratan, verimlilik artışı sağlayan, karbon salınımını azaltan uygulamalarda yatırımlarımız devam ettirmeyi planlıyoruz. Taşımacılık ve lojistik sektöründe bu yıl 5. kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri yarışmasında geçen sene de Yeşil Lojistik Uygulamaları konusunda ödül aldığımız yarışmada bu sene de Demiryolu ve Multimodel Taşımacılık konusunda ödül almış bulunuyoruz.”