implant dis fiyatlari1xbet mobil

Lojistikte kalkınma ve büyüme şart

Improvement and growth are musts in logistics

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rasih Boztepe, lojistikte sürdürülebilir büyümenin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Vice Chairman of the Management Board Rasih Boztepe says sustainable growth has become a must in logistics.

Lojistik sektöründe vermiş olduğunuz hizmetler ve sunduğunuz avantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Reysaş Lojistik, 1990 yılında araç taşı- macılığı ile başladığı lojistik sektöründe kısa zamanda büyüyüp 1994 yılında otomobil, otomotiv milk-run, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, akaryakıt, uçak yakıtı, LNG, LPG, CNG, madeni yağ taşımacı- lığı, FMCG soğuk zincir dağıtım, bulk taşımalar, konteyner ve tank konteyner

taşımacılığı , sigara , alkollü ve alkolsüz içecek dağıtımı, uluslar arası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı , denizyolu taşıma- cılığı, gümrüklü/gümrüksüz depolama hizmetleri ile ek servisleri vermeye başla- dı. Depolama konusundaki yatırımlarına halen devam etmekte.

Forwarder taşımacılığın sektördeki durumunu nasıl yorumluyorsunuz?

Forwarder hizmetler, aynı zaman-
da fiili olarak tedarik zinciri yönetimi uygulamaları, taşıma, elleçleme ya da depolamaya ilişkin modern bilişim ve komünikasyon teknolojileri ile lojistik hizmetlerini kapsıyor. Sunulan hizmetle- rin esnekliğinin sağlanması amacıyla dış kaynak kullanımına gidilebiliyor.

Lojistikte sürdürülebilir bü- yümenin nasıl sağlanması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bugün lojistik; dünya çapında sürdü- rülebilir kalkınma ve büyümenin olmaz ise olmaz bir parçası haline geldi. Küresel üretimin büyümesi ve şehirleşmenin hızı, lojistiğe daha fazla yatırım yapılmasını ve kapasitesinin artmasını gerekli kıldı.

Can you tell us about the services and advantages you provide in the logistics sector?

Reysaş Lojistik, which grew quickly in
the logistics sector it started with vehicle transportation in the year 1990, started to provide automobile, automotive milk-run, domestic and abroad transportation, fuel
oil, aircraft fuel, LNG, LPG, CNG, mineral oil transportation, FMCG cold chain distribution, bulk transportations, container and tank container transportation, cigarette, alcoholic and non-alcoholic beverage distribution, international and domestic railway transpor- tation, seaway transportation, duty-paid/ duty-free storage services and additional services in the year 1994. It continues in its investments in storage.

What do you think about the status of forwarder transportation in
the sector?

Actually forwarder services also comprise of supply-chain management applicati-
ons, transportation, handling or modern informatics and communication technologies related with storage along with the logistic services. External source usage might be preferred in order to enable the exibility of the provided services.

How do you think the sustai- nable growth in logistics should be provided?

Today logistics became an inseparable
part of a world-wide sustainable improve- ment and growth. The increase in global production and the speed of urbanization necessitated more investment in logistics and increase its capacity.